Nizami rayon Mərkəzi Kitabxanası

Nizami rayon MKS-i

Ən çox oxunan kitablar
Uilyam Şekspir. Seçilmiş əsərləri
23 Oktyabr , 2015

Bu kitabda dahi dramaturqun beş ən məşhur faciəsi daxil edilmişdir. “Romeo və Cülyetta”da təmiz məhəbbət, “Otello”da fəlakətə düşmüş böyük inm, “Kral Lir”də ülvi ata sevgisi, “Hamlet” və “Maqbet” əsərlərində isə hakimiyyət ehtirası ön plana çəkilir.