Nizami rayon Mərkəzi Kitabxanası

Nizami rayon MKS-i

Ən çox oxunan kitablar
Mirzə İbrahimov. Secilmiş əsərləri
8 Yanvar , 2016

Xalq yazıçısı Mirzə İbrahimov Azərbaycanın sovet dövrü ədəbiyyatının beşiyi başında dayanan, onun zənginləşməsi yolunda istedad və əməyini əsirgəməyən, bütün varlığını, duyğu və düşüncəsinin var gücünü insan dühasının naliyyətlərinə əsalanaraq bədii təfəkkürün hüdudlarını genişləndirmək, sənətdə yeni yollar açmaq kimi nəcib və mürəkkəb vəzifənin şərəflə yerinə yetirilməsi işinə verən görkəmli sənətkarlarımızdandır.