Nizami rayon Mərkəzi Kitabxanası

Nizami rayon MKS-i

Ən çox oxunan kitablar
Məmmədquluzadə Cəlil. Əsərləri
8 Yanvar , 2016

Görkəmli Azərbaycan yazıçısı, Azərbaycan ədəbiyyatında “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbinin və tənqidi realizmin banisi, “Molla Nəsrəddin” jurnalının naşiri və redaktoru Cəlil Məmmədquluzadənin (1869-1932) əsərlərinin birinci cildinə ədibin nəsr, dram əsərləri, şeirləri və tərcümələri daxil edilmişdir.