Nizami rayon Mərkəzi Kitabxanası

Nizami rayon MKS-i

Ən çox oxunan kitablar
Valter Skott-Ayvənhəu
2 Fevral , 2018
Kitabda XIX əsr ingilis yazıçısı Valter Skottun məşhur “Ayvənhəu” romanı yer almışdır. Kitabın əvvəlində “Ayvənhəu” romanı haqqında verilmiş şərh oxucuda əsər haqqında ilkin təsəvvür yaradır. Roman İngiltərə tarixinə həsr olunmuşdur. Yazıçı hakimiyyət uğrunda mübarizədə baş qaldıran hərc-mərcliyə son qoyacaq ideal bir kral obrazı – Riçard obrazını yaratmışdır.