Nizami rayon Mərkəzi Kitabxanası

Nizami rayon MKS-i

Yeni kitablar
Artur Miller-7 Pyes
2 Fevral , 2018
Müasir dövrün Şekspiri hesab olunan dramaturq Artur Millerin ayrı-ayrı illərdə qələmə aldığı və yaradıcılığının müxtəlif istiqamətlərini ehtiva edən yeddi məşhur pyesi daxil edilib.