Nizami rayon Mərkəzi Kitabxanası

Nizami rayon MKS-i

Yeni kitablar
Corc Bernard Şou-seçilmiş əsərləri
2 Fevral , 2018
Corc Bernard Şounun "Seçilmiş əsərləri" kitabına "Avqust öz payına düşəni yerinə yetirir", "Piqməlion", "Ürəkləri parçalayan ev", "Mayor Barbara", "Acı da olsa, həqiqətdir" pyesləri daxil edilmişdir.Ömrünün sonuna qədər yazıdan ayrılmayan nadir istedad sahibi Bernard Şou bütün əsərlərini yüksək peşəkarlıq və sadə üslubla qələmə almışdır. Yazıçının bu üslubu onun oxucu kütləsini daha da artırır.