Nizami rayon Mərkəzi Kitabxanası

Nizami rayon MKS-i

Yeni kitablar
Türk xalqları ədəbiyyatı antalogiyası (I cild)
13 Dekabr , 2018
Kitaba XX əsr türk ədəbiyyatının ən tanınmış nümayəndələrinin  Ə.Nesin "Taxtalı köydən məktublar", O.Kamal "Köpək balası", A. Omurkanov "Pamirdə gənclik", C.Kulebi "Şeirlər", R.Qobəyeva "Şeirlər" və digər müəlliflərin əsərləri daxil edilmişdir.