Nizami rayon Mərkəzi Kitabxanası

Nizami rayon MKS-i

Yeni kitablar
Rus nəsri antologiyası
13 Dekabr , 2018
Kitaba XIX - XX əsr rus nəsrinin ən tanınmış nümayəndələrinin  N. Karamzenin " Zavallı Liza", N. Qoqoqlun " Şinel",  İ.Turgenevin "Mumu",  A.Çexovun "Diplomat",  Masim Qorki "Makar Çudra", V.Şukşinin "Bir evin sakinləri" və digər müəlliflərin əsərləri daxil edilmişdir.