Nizami rayon Mərkəzi Kitabxanası

Nizami rayon MKS

Rabindranat Taqor. Fəlakət

Hindstanda və dünyada tam yetkin və realist istiqamətli yazıçı, görkəmli ictimai xadim, Nobel mükafatı laueratı kimi tanınan Rabindranat Taqorun “Fəlakət” romanında real həyatla mühafizəkarlıq ənənə

Robert Lyuis Stivenson. Dəfinələr adası

İngilis yazıçısı Robert Lyuis Stivenson macəra ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri kimi tanınır. Müəllifin digər əsərlərində olduğu kimi "Dəfinələr adası"  romanında da tamahkarlıq, varlanm

Zəlimxan Yaqub. Mən öz dastanımını yazıb gəlmişəm

Bu kitaba Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun son illərdəki yaradıcılığından poetik nüminələr daxil edilmişdir. İndiyədək müxtəlif mətbuat orqanlarında dərc olunaraq geniş oxucu kütləsinin böyük rəğbətini qazanan b

Mirzə İbrahimov. Secilmiş əsərləri

Xalq yazıçısı Mirzə İbrahimov Azərbaycanın sovet dövrü ədəbiyyatının beşiyi başında dayanan, onun zənginləşməsi yolunda istedad və əməyini əsirgəməyən, bütün varlığını, duyğu və düşüncə

Məmmədquluzadə Cəlil. Əsərləri

Görkəmli Azərbaycan yazıçısı, Azərbaycan ədəbiyyatında “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbinin və tənqidi realizmin banisi, “Molla Nəsrəddin” jurnalının naşiri və redaktoru Cəlil Məmmədquluzadənin