Nizami rayon Mərkəzi Kitabxanası

Nizami rayon MKS-i

Məmmədquluzadə Cəlil. Əsərləri

Görkəmli Azərbaycan yazıçısı, Azərbaycan ədəbiyyatında “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbinin və tənqidi realizmin banisi, “Molla Nəsrəddin” jurnalının naşiri və redaktoru Cəlil Məmmədquluzadənin

Tolstoy.L.N. Hacı Murad

Rus və dünya ədəbiyyatının nəhənglərindən biri Lev Tolstoyun “Hacı Murad” povesti böyük yazıçının yaradıcılığının son dövrünə aiddir. Əsər ilk dəfə müəllifin ölümünd

Azərbaycan bayatıları

Bayatılar Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatından yazılı ədəbiyyata da keçmişdir. Obrazlarının yeniliyi, qeyri-adiliyi ilə səciyyələnən, hikmət yükü ağır, məna və mətləbcə zəngin olan həmin nadir sənət incilər

Səməd Vurğun “Seçilmiş əsərləri”

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində dövrün böyük poeziyasını yaradanlar sırasında adı sonsuz ehtiramla çəkilən xalq şairi Səməd Vurğun Vətənin və poeziyanın yaddaşında elm və sənət təşkilatçısı, h

Uilyam Şekspir. Seçilmiş əsərləri

Bu kitabda dahi dramaturqun beş ən məşhur faciəsi daxil edilmişdir. “Romeo və Cülyetta”da təmiz məhəbbət, “Otello”da fəlakətə düşmüş böyük inm, “Kral Lir”də ülvi ata sevgisi, “Hamlet” və “Maqbet” əsərlərində