Nizami rayon Mərkəzi Kitabxanası

Nizami rayon MKS-i

Homer. İliada

Əfsanəvi yunan şair, qocaman kor ozan Homerin “İliada” əsəri insan zəkasının yaratdığı əski sənət örnəyi kimi, dərin məzmun və yüksək sənətkarlıq nümunasə kimi indi də yaşamaqdadır. “İliada&rdq

Zəlimxan Yaqub. Mən öz dastanımını yazıb gəlmişəm

Bu kitaba Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun son illərdəki yaradıcılığından poetik nüminələr daxil edilmişdir. İndiyədək müxtəlif mətbuat orqanlarında dərc olunaraq geniş oxucu kütləsinin böyük rəğbətini qazanan bu şeirlərin əksə

Наталья Дадашева.Симфонин Азера Дадашева

Книга росвящена исследованию симфоний композитора, заслужнного деятеля  искусств Азербайжана  Азера Дадашева. Она состоит из введен

Uilyam Şekspir. Seçilmiş əsərləri

Bu kitabda dahi dramaturqun beş ən məşhur faciəsi daxil edilmişdir. “Romeo və Cülyetta”da təmiz məhəbbət, “Otello”da fəlakətə düşmüş böyük inm, “Kral Lir”də ülvi ata sevgis

Məmmədquluzadə Cəlil. Əsərləri

Görkəmli Azərbaycan yazıçısı, Azərbaycan ədəbiyyatında “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbinin və tənqidi realizmin banisi, “Molla Nəsrəddin” jurnalının naşiri və redaktoru Cəlil Məmmədquluzadənin