Nizami rayon Mərkəzi Kitabxanası

Nizami rayon MKS-i

Elxan Elatlı. Qan Ləkəsi

Romanda ailə-məişət məsələlərinə, müəllim-şagird münasibətlərinə toxunulmaqla bərabər Qarabağ uğrunda ədalətli savaşımız da öz əksini tapmışdır. Bu baxımdan, inanırıq ki, əsər son dərəcə maraqla oxunacaq v

Cəfər Cabbarlı. Seçilmiş əsərləri

Cəfər cabbarlı XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının ən görkəmli klassiklərindən biridir. Qüdrətli sənətkar fikir tariximizdə həm də şair kimi tanınır.

Əfəndiyev İlyas. Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə. III cild

Azərbaycan xalq yazıçısı, ustad sənətkar İlyas Əfəndiyevin “Seçilmiş əsərləri”nin üçcildliyinin son cildində ədibib iki qiymətli romanı daxil edilmişdir, “Söyüdlü arx”, &ld

Ə.M.Rüstəmov. İnformatika

Öz-özünə təhsil almaq üçün vəsait xarakterində yazılmış bu dərslikdə müasir informasiya sistemləri və texnologiyaları əyani şəkildə izah edilmişdir. Dərslik əsasən kitabxana-informasiya və digər

Elxan Elatlı. Xəyanət

Detekiv janrda qələmə alınmış “Xəyanət” romanında müəmmalı qətillərin sirinin açılmasından bəhs edilir. Lakin əsərdə təmannasız, saf məhəbbətə, mürəkkəb ailə münasibətlərinə, səadət və xe