Nizami rayon Mərkəzi Kitabxanası

Nizami rayon MKS-i

Elxan Elatlı- Pəncərədən Görünən Kölgə

Əsərdə baş vermiş müəmmalı cinayətin sirrinin açılmaslndan söhbət getsə də ana və övlad məhəbbətinin, halallıq, mənəvi təmizliyin təbliği də özünəməxsus yer tutur. Bu baxımdan roman gənclərin tə

Bəxtiyar Vahabzadə "Seçilmiş əsərləri"

Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin əsərlərinin V cildinə yaradıcılığının ötən əsrin 80-cı illərini (1980-1989) əhatə edən və ənənəvi olaraq toplanmış əsərləri daxil edilmişdir. Cildə, həmçinin, şairin yaradıcıl

Nizami Gəncəvi "Yeddi Gözəl"

 "Yeddi  gözel” əsəri “xəmsə”nin  dördüncü  kitabıdır. Nizami  yaradıcılığının  ana  xəttini  təşkil  edən  ağıllı  və  ədalətli 

Qurban Səid "Əli və Nino"

Qurban Səidin qələmə aldığı "Əli və Nino" romanında 1918-1920-ci illərdə Azərbaycanda və xüsusən Bakı şəhərində baş verən siyasi hadisələr fonunda azərbaycanlı oğlu Əli ilə gürcü qızı Nino arasında məhəbbə

Dədə Qorqud dünyası. Məqalələr

Kitabda Azərbaycan qorqudşünaslığının son dövrlərdəki yeni elmi nailiyyətlərini özündə əks etdirən məqalələr toplanmışdır. Məqalələrdə “Kitabi-Dədə Qorqud” yalnız filoloji deyil, həm də tarix, h&