Nizami rayon Mərkəzi Kitabxanası

Nizami rayon MKS-i

Mirzə Ələkbər Sabir "Hophopnamə". İki cilddə I cild

Mirzə Ələkbər Sabir min illik  ədəbiyyat tariximizin geniş göylərini bəzəyən bənzərsiz sənət ulduzudur. Onun "Hophopnamə"si başdan -ayağa  zülmə, ətalətə etiraz, insan haqqına və heysiyyətinə qarşı çe