Nizami rayon Mərkəzi Kitabxanası

Nizami rayon MKS-i

Artur Miller-7 Pyes

Müasir dövrün Şekspiri hesab olunan dramaturq Artur Millerin ayrı-ayrı illərdə qələmə aldığı və yaradıcılığının müxtəlif istiqamətlərini ehtiva edən yeddi məşhur pyesi daxil edilib.

Анатолия Рыбаков-Приключения Кроша

Герои Анатолия Рыбакова хорошо знакомы уже нескольким поколениям детей, любителей веселых и опасных приключений. Любознательный и честны

Corc Bernard Şou-seçilmiş əsərləri

Corc Bernard Şounun "Seçilmiş əsərləri" kitabına "Avqust öz payına düşəni yerinə yetirir", "Piqməlion", "Ürəkləri parçalayan ev", "Mayor Barbara", "Acı da olsa, həqiqətdir" pyesləri daxil edilmişdir.Ömrünün sonuna qədər yazıda

Nağıyev Arzu. "Qara kabus"

Tanınmış araşdırmaçı və yazar Arzu Nağıyevanın  bu kitabında  bəşəriyyətin  ən böyük  balası olan narkomaniyadan bəhs olunur.  Uzun  illər həmin  problemin tədqiqi ilə məşğul olan müəllif, k

Natalya Dadaşova. "Cəlal Abbasov"

Sarsılmaz dayaq və cəsarətli novator ideyaların möcüzəli qovuşması yeni nəsil sənətkarlıq yaradıcılığının əsasını təşkil edir. Bu nəsil sənətkarlarının sırasında istedadlı Azərbaycan bəstəkarı, pedaqoq, etnomusiqişün