Nizami rayon Mərkəzi Kitabxanası

Nizami rayon MKS

Nağıyev Arzu. "Qara kabus"

Tanınmış araşdırmaçı və yazar Arzu Nağıyevanın  bu kitabında  bəşəriyyətin  ən böyük  balası olan narkomaniyadan bəhs olunur.  Uzun  illər həmin  problemin tədqiqi ilə məşğul olan müəllif, k

Natalya Dadaşova. "Cəlal Abbasov"

Sarsılmaz dayaq və cəsarətli novator ideyaların möcüzəli qovuşması yeni nəsil sənətkarlıq yaradıcılığının əsasını təşkil edir. Bu nəsil sənətkarlarının sırasında istedadlı Azərbaycan bəstəkarı, pedaqoq, etnomusiqişün

Arzu Soltan. Birpərdəli uşaq pyesləri

Bu kitab yüzlərlə şeirlərin, pyeslərin , ssenarilərin, müxtəlif səpkili  məqalələrin müəllifi olan, tanınmış ziyalı, peşəkar jurnalist, gözəl ailə başçısı Arzu Soltanın işıq üzü görən ilk pyeslər kitabıdır.&nb

Ələddin Əsədzadə "Əliş Ləmbəranski. Ömür yolu. Anımlar"

Dövlət xadimi, Azərbaycanın, xüsusilə, Bakı şəhərinin inkişafında misilsiz xidmətlər göstərmiş Əliş Ləmbəranskinin adı bu gün də hörmətlə və ehtiramla xatırlanır. O, sosialist inqilabından bir neçə il əvvəl doğulmuş, 7

Müasir Azərbaycan dili. Fonetika,Orfoepiya, Orfoqrafiya (I hissə)

Ali məktəblərin fioloji fakültələrinin müəllimləri və tələbələri üçün nəzərdə tutulmuş bu dərslik üç hissədən ibarətdir.Birinci hissədə - "Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin fonetikası" bəhsində fonetik qanunlar, vurğu, i