Nizami rayon Mərkəzi Kitabxanası

Nizami rayon MKS-i

Türk xalqları ədəbiyyatı antalogiyası (I cild)

Kitaba XX əsr türk ədəbiyyatının ən tanınmış nümayəndələrinin  Ə.Nesin "Taxtalı köydən məktublar", O.Kamal "Köpək balası", A. Omurkanov "Pamirdə gənclik", C.Kulebi "Şeirlər", R.Qobəyeva "Şeirlər" və digər mü

Rus nəsri antologiyası

Kitaba XIX - XX əsr rus nəsrinin ən tanınmış nümayəndələrinin  N. Karamzenin " Zavallı Liza", N. Qoqoqlun " Şinel",  İ.Turgenevin "Mumu",  A.Çexovun "Diplomat",  Masim Qorki "Makar Çudra", V.Şukşinin "Bir evi

Гюнай Гафарова - Памятники Западного Азербайджана

 Эти книга-альбом обращена к широкому кругу читателей. В ней коротко излагаются основные моменты из истории Иревенского ханства со дня

Гумбатов Гахраман Насиб оглы. Историческая прародина тюрков. От Арана до Алтая

 Книга рассказывает об исторической прародине древних тюрков, а также о вкладе тюркских народов в мировую историю, культуру и искусств

Artur Miller-7 Pyes

Müasir dövrün Şekspiri hesab olunan dramaturq Artur Millerin ayrı-ayrı illərdə qələmə aldığı və yaradıcılığının müxtəlif istiqamətlərini ehtiva edən yeddi məşhur pyesi daxil edilib.