Nizami rayon Mərkəzi Kitabxanası

Nizami rayon MKS-i

Toni Morrison

Toni Morrison (1931) “özünün xəyallar və poeziya dolu romanlarında Amerika  gerçəkliyinin vacib   aspektini canlandırdığına görə” Nobel mükafatına layiq görülmüş ilk afro

Con Qolsuorsi

İngilis yazıçısı və dramaturqu, 1921- ci ildə yaradılan Pen- klubun ilk rəhbəri Con Qolsuorsi (1867-1933) iyirmiyə yaxın romanın, onlarca pyesin,yüzlərcə hekayə və essenin müəllifidir. 1917-ci ildə arsitokorat rütb