Nizami rayon Mərkəzi Kitabxanası

Nizami rayon MKS-i

Ələddin Əsədzadə "Əliş Ləmbəranski. Ömür yolu. Anımlar"

Dövlət xadimi, Azərbaycanın, xüsusilə, Bakı şəhərinin inkişafında misilsiz xidmətlər göstərmiş Əliş Ləmbəranskinin adı bu gün də hörmətlə və ehtiramla xatırlanır. O, sosialist inqilabından bir neçə il əvvəl doğulmuş, 7

Müasir Azərbaycan dili. Fonetika,Orfoepiya, Orfoqrafiya (I hissə)

Ali məktəblərin fioloji fakültələrinin müəllimləri və tələbələri üçün nəzərdə tutulmuş bu dərslik üç hissədən ibarətdir.Birinci hissədə - "Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin fonetikası" bəhsində fonetik qanunlar, vurğu, i

İftixar Müstəqil vətənin memarı (poema)

 Azərbaycan xalqının böyük oğlu, müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı, çağdaş dünyanın görkəmli siyasi xadimi Heydər Əlirza oğlu Əliyeva həsr olunur.

Эльмира Ахундова - Гейдар Алиев Личность и эпоха 1923-1969(Хроника жизни и деятельности)

Эльмира Ахундова - Гейдар Алиев Личность и эпоха 1923-1969(Хроника жизни и деятельности) часть I Известный азербайджанский писатель, публици