Nizami rayon Mərkəzi Kitabxanası

Nizami rayon MKS-i

Heydər Əliyev və mədəniyyət 3 cilddə (I cild)

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin mədəniyyət sahəsində yorulmaz fəaliyyətini əks etdirən üçcildliyin birinci cildində dahi şəxsiyyətin ölkə rəhbərliyinə gəldiyi 1969-cu ildən-1982-ci ilə q

Heydər Əliyev və mədəniyyət 3 cilddə (II cild)

Dahi şəxsiyyət, böyük siyasi və dövlət xadimi Heydər Əlirza oğlu Əliyevin fəaliyyətini əks etdirən "Heydər Əliyev və mədəniyyət" kitabının ikinci cildində ulu öndərin Azərbaycanın mədəniyyət, ədəbiyyat və

Heydər Əliyev Müstəqilliyimiz əbədidir (ikinci kitab)

Kitabda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əlirza oğlu Əliyevin 1994-cü ilin may ayından dekabrın ortalarına qədər olan dövrdəki çıxışları, nitqləri, bəyanatları, müraciətləri, müsahibələri və

Heydər Əliyev Müstəqilliyimiz əbədidir (birinci kitab)

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əlirza oğlu Əliyevin çoxcildlik əsərlərinin birinci cildinə bu dahi şəxsiyyətin xalqın istəyi və xahişi ilə yenidən ölkə rəhbərliyinə gəldiyi 1993-cü ilin iyunundan 199

Miryusif Mirnəsiroğlu- Xalqın Mehribanı

Azərbaycan Yazıçıları, Jurnalistləri və Teatr Xadimləri İttifaqlarının üzvü, şair-dramaturq Miryusif Mirnəsiroğlu çoxsaylı kitabları arasında çap etdirdiyi Mehriban xanım Əliyevanın həyat və fəaliyyəti