Nizami rayon Mərkəzi Kitabxanası

Nizami rayon MKS-i

Aydın Mirzəzadə "Azərbaycan, Zaman, İnkişaf"

Kitabda toplanmış məqalələrdə Prezident İlham Əliyevin fəaliyyəti dövründə Azərbaycan Respublikasında gedən inkişafın politoloji araşdırılması verilmişdir. Müəllif ölkədə gedən inkişafın səbəblərini araş

OĞUZNAMƏ

Kitabi-Oğuznamei-türki və tatarca zərbi-məsələdir” əlyazması  Almaniyada Berlin Dövlət Kitabxanasında saxlanılır. Dörd minə yaxın atalar misalını əhatə  edən bu  abidədən XlX əsərin əvvlində alm

Шамиль Фатуллаев-Фигаров. Архитектурная энциклопедия Баку

В книге рассматривается древняя историческая част города Баку " Ичеришехер"  основные архитектурные ансамбли, комплекс дворца Ширванша