Nizami rayon Mərkəzi Kitabxanası

Nizami rayon MKS-i

Шамиль Фатуллаев-Фигаров. Архитектурная энциклопедия Баку

В книге рассматривается древняя историческая част города Баку " Ичеришехер"  основные архитектурные ансамбли, комплекс дворца Ширванша

Е.И.Козубскiй. Исторıя Города Дербента

Естественным следствием всей новейшей истории Кавказа явилось включение Дербента в состав Российской империи, что и совершилось с добров

Vaqif Nəsib Sarıhüseynoğlu. Lalların əli danışır

“Lalların əli danışır” şeirlər toplusu üzrlü səbəblərə görə kitab sarıdan 18 il lal qalmış Vaqif Nəsib Sarıhüseynoğlunun bir növ oxucu qarşısında dilaçdısıdı. Onu ərsəyə yetirən El&cc