Nizami rayon Mərkəzi Kitabxanası

Nizami rayon MKS-i

İsgəndər Etibar. Sən dənizsən, gülüm

Kitabda şairin saf srvgi ,məhəbbətlə sədaqət və sevgi ağrılarını tərənnüm edən şeirləri toplanmışdır.

V.H.Kərimov. “Azərbaycan ərazisində ən qədim tayfa ittifaqlarının və dövlətlərin inşaat sənəti”

Monoqrafiya indiyədək xüsusi araşdırma obyekti olmamış mürəkkəb problemlərdən birinə Azərbaycan arazisində ən qədim tayfa ittifaqlarının və dövlətlərin inşaat sənətinə həsr olunmuşdur. Müəllif memarlıq-arxe

Dünya elmi-fantastik ədəbiyyatı antologiyası II cild

 MÜNDƏRİCAT   Robert Haynlayn (ABŞ) Kainatın ögeyləri (tərc.N.Orucova) ...................................................................5 Rey Bredbri(ABŞ) Onlar qarayanız və qızılgöz idilər....................

Dünya elmi-fantastik ədəbiyyatı antologiyası I cild

Fantastika bədii ədəbiyyatın müasir dövrdə məhsuldar qollarından biridir.

V.İ.Kərimov. Azərbycanin Qədim Məskənləri

 Monoqrafiya bu günə qədər xüsusi Tədqiqat obyektinə çevrilməyən mürəkkəb problemlərdən birinə - "Azərbaycanın qədim məskənləri"nə həsr edilib. Müəllif arxitektur-arxeoloji materiallar əsasinda e.ə