Nizami rayon Mərkəzi Kitabxanası

Nizami rayon MKS-i
Haqqımızda
2 Mart , 2015

Sevil Bəhlul qızı Əliyeva

Direktor
__________________


Hürü Hüseynalı qızı Bayramova

Direktor müavini

___________________


Yeganə Ələddin qızı Babayeva

Oxuculara xidmət şöbəsinin müdiri

____________________


Səkinəxanım Yunus qızı Süleymanova

Kitabişləmə və komplektləşdirmə şöbəsinin müdiri

____________________


Sevil Seyfulla qızı Nağıyeva

Metodika və biblioqrafiya şöbəsinin müdiri

____________________


Leylan Oruc qızı Əliyeva

Kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsinin müdiri

____________________


Arzu Həmzəağa qızı Quliyeva

İnformasiya-resurs şöbəsinin müdiri

____________________


Nazilə Xanhüseyn qızı Təhməzova

Uşaq şöbəsinin müdiri

____________________